top of page
Ontstaan bedrijf 
Familiebedrijf
Koeien in ons weiland

Ons melkveebedrijf is al vele generaties in de familie. Op de huidige locatie zijn we gekomen in 1991 door ruilverkaveling. In 2002 zijn we gestart als melkveebedrijf Smelt-Luttikhedde.  Een familiebedrijf, waar we gezamenlijk de taken uitvoeren. We hebben 150 melkkoeien en jongvee (kalfjes en pinken).

Onze melk leveren we aan Royal A-ware. We  leveren aan de AH-stroom (beter voor koe, boer en natuur). Dat betekent dat onze koeien meer rust, licht, lucht gras en ruimte hebben. Ze kunnen grazen in de wei en hebben in de stal voldoende ruimte om te eten en te liggen. Het voer komt uit de regio en we gebruiken uitsluitend groene stroom. Er is een bijzonder bodemprogramma, zodat de biodiversiteit van de bodem wordt bevorderd. De bodem is hierdoor gezonder en veerkrachtiger en er zijn meer weidevogels in de graslanden.

Wij zijn trots op onze melkveehouderij en laten graag een ieder meegenieten van onze mooie dieren!

Wilt u meegenieten van onze dieren via social media?

U kunt ons volgen op Instagram: Luttikhedde

of Facebook: Melkveebedrijf Smelt-Luttikhedde

Met de dieren in de weide
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page